• Projectoproep

    Ontvang tot 500 euro financiële steun per school    Lees meer
Voorwoord ››

Het Fonds Aurore Ruyffelaere - beheerd door de Koning Boudewijnstichting - ging in mei 2016 officieel van start en werd door haar ouders Pierre Ruyffelaere en Claire Tillekaerts en zus Camille Berquin opgericht om het leven en werk van Aurore als lerares geschiedenis in herinnering te houden. De Koning Boudewijnstichting beheert het fonds juridisch, administratief en financieel.

Inhoudelijk wordt het Fonds aangestuurd door een bestuurscomité. Naast de drie stichters maken ook de vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting, Ann De Mol, en 2 externe adviseurs deel uit van het comité: Dirk Verhofstadt, professor media en ethiek van de UGent, en voorzitter Isabelle Janssens, pedagogisch begeleider en schoolontwikkelaar secundair onderwijs, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en voormalig directeur van het Erasmusatheneum Deinze waar Aurore les gaf.

Nieuws ››

Voorstelling Fonds Aurore Ruyffelaere

Het Fonds Aurore Ruyffelaere - beheerd door de Koning Boudewijnstichting - ging in mei 2016 van start en werd opgericht door de ouders van Aurore, Pierre Ruyffelaere en Claire Tillekaerts en zus Camille Berquin . Het Fonds wordt aangestuurd door een bestuurscomité met als voorzitter Isabelle Janssens, voormalig directeur van het Erasmusatheneum Deinze waar Aurore les gaf en huidig directeur van het Kon. Atheneum Voskenslaan in Gent. Lees meer...


Projectoproep

Voor het eerst sinds lang kan het fonds haar activiteiten opnieuw hervatten. Tijdens de voorbije Corona-maanden is het overleg tussen het Fonds en haar verschillende partners wel doorgegaan. Digitale mogelijkheden rond herinneringseducatie vonden her en der ingang. Deze initiatieven werden via de beschikbare kanalen gedeeld met onze partnerscholen. De lessen uit de crisis leerden ons dat digitaal de sociale interactie niet vervangt, doch merkten we ook dat de inbreng van digitale media ook hun nut kunnen bewijzen. Scherper dan ooit werden we geconfronteerd met het belang van ontmoeting en sociale interactie. Mogelijks kunnen we tijd winnen voor interactie door her en der bijvoorbeeld digitale lessen te voorzien...

Dit schooljaar startten we met de gangbare oproep rond 'projecten herinneringseducatie'. Scholen kunnen zoals steeds hun dossier indienen en indien geselecteerd, op de geldelijke en inhoudelijke ondersteuning vanuit het Fonds genieten. Voor meer info: https://www.auroreruyffelaere.be/nl/Projectoproep

We kijken samen met jullie uit naar een krachtig werkjaar!


Wij-zij.be beantwoordt vragen over polarisatie

Deze nieuwe website bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie. Polarisatie is meer dan een modewoord, maar een mechanisme dat zowel een verrijking als bedreiging vormt voor onze samenleving. Om de kennis over dit fenomeen te vergroten, lanceert het polarisatie-netwerk wij-zij nu de website wij-zij.be. Fonds Aurore Ruyffelaere leverde vanuit de eigen expertise inhoudelijke input. De website is een ondersteunende tool voor al wie meer wil weten over het thema of professioneel aan de slag wil met polarisatieproblemen. Lees meer...


››   Meer nieuws

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.