• Projectoproep

    Ontvang tot 700 euro financiële steun per school    Lees meer
›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Professionele leergemeenschap / Zomerklas: Burgerschap, ecologie, herinneringseducatie, kritisch denken
4 09 2023 - Niet enkel op 28/8 vindt er een netoverschrijdend lerend netwerk plaats in GO! atheneum Geraardsbergen, ook op 4/9 in BELVUE, museum van de democratie met deels andere inhouden en goede voorbeelden! Neem alvast een kijkje. Iedereen is op beide dagen welkom. Lees meer...Professionele leergemeenschap / Zomerklas: Burgerschap, ecologie, herinneringseducatie, kritisch denken
12 08 2023 - Op vraag van deelnemers aan onze jaarlijkse studiedag organiseren we een professionele leergemeenschap waar leraren netoverschrijdend aan lesmaterialen kunnen werken. Dit op basis van een aantal praktijkvoorbeelden. Snel inschrijven is de boodschap! Lees meer...Het fonds Aurore Ruyffelaere bestaat 7 jaar!
21 maart 2023 - 8 mei is een voormalige nationale officiële feestdag in België waarop het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, V-dag, wordt herdacht. Die dag nodigen we jullie als (oud-)laureaten, vrienden en partners van het fonds Aurore Ruyffelaere uit op onze jaarlijkse studiedag. De projecten die dit jaar in de prijzen vallen, krijgen daar hun cheque overhandigd. Lees meer...29 november 2021 - Het Fonds Aurore Ruyffelaere - beheerd door de Koning Boudewijnstichting - ging in mei 2016 van start en werd opgericht door de ouders van Aurore, Pierre Ruyffelaere en Claire Tillekaerts en zus Camille Berquin . Het Fonds wordt aangestuurd door een bestuurscomité met als voorzitter Isabelle Janssens, voormalig directeur van het Erasmusatheneum Deinze waar Aurore les gaf en huidig directeur van het Kon. Atheneum Voskenslaan in Gent. Lees meer...Projectoproep

19 november 2021 - Voor het eerst sinds lang kan het fonds haar activiteiten opnieuw hervatten. Tijdens de voorbije Corona-maanden is het overleg tussen het Fonds en haar verschillende partners wel doorgegaan. Digitale mogelijkheden rond herinneringseducatie vonden her en der ingang. Deze initiatieven werden via de beschikbare kanalen gedeeld met onze partnerscholen. De lessen uit de crisis leerden ons dat digitaal de sociale interactie niet vervangt, doch merkten we ook dat de inbreng van digitale media ook hun nut kunnen bewijzen. Scherper dan ooit werden we geconfronteerd met het belang van ontmoeting en sociale interactie. Mogelijks kunnen we tijd winnen voor interactie door her en der bijvoorbeeld digitale lessen te voorzien...

Dit schooljaar startten we met de gangbare oproep rond 'projecten herinneringseducatie'. Scholen kunnen zoals steeds hun dossier indienen en indien geselecteerd, op de geldelijke en inhoudelijke ondersteuning vanuit het Fonds genieten. Voor meer info: https://www.auroreruyffelaere.be/nl/Projectoproep

We kijken samen met jullie uit naar een krachtig werkjaar!


24 november 2019 - Deze nieuwe website bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie. Polarisatie is meer dan een modewoord, maar een mechanisme dat zowel een verrijking als bedreiging vormt voor onze samenleving. Om de kennis over dit fenomeen te vergroten, lanceert het polarisatie-netwerk wij-zij nu de website wij-zij.be. Fonds Aurore Ruyffelaere leverde vanuit de eigen expertise inhoudelijke input. De website is een ondersteunende tool voor al wie meer wil weten over het thema of professioneel aan de slag wil met polarisatieproblemen. Lees meer...Studiereis Fonds Aurore Ruyffelaere
27 mei 2019 - Het Fonds biedt de mogelijkheid aan een duo van een leerkracht en directielid om een train-the-trainer programma te volgen onder de vorm van een studiereis naar Auschwitz-Birkenau. De studiereis duurt 5 dagen en vindt plaats van 6 tot 10 april 2020. Een voorwaarde om deel te nemen is dat de school nadien een eigen studiereis/GWP naar Auschwitz-Birkenau organiseert voor de leerlingen B(u)SO. Lees meer...5 april 2019 - Op vrijdag 21 juni 2019 wordt een benefiet concert georganiseerd ten voordele van het Fonds Aurore Ruyffelaere. Het concert vindt plaats om 20u in de Sint-Jacobskerk, Bij St. Jacobs 2, 9000 Gent. Na het concert wordt u in de kerk een receptie aangeboden. Lees meer...24 oktober 2018 - 23 scholen uit zowel basis, buitengewoon als secundair onderwijs en partners uit het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) presenteren hun projectposters. Iets meer dan 90 deelnemers smaakten de expertise van onze geduchte sprekers uit het departement onderwijs hoofd dienst strategische beleidsondersteuning Jeroen Backs en adviseur horizontaal beleid Ann Dejaeghere, community builder voor scholen Nik Lippens, Maarten Van Alstein vanuit het Vredesinstituut Vlaams Parlement en Isabelle Janssens als voorzitter van het fonds Aurore Ruyffelaere. Lees meer...22 oktober 2018 - Ben je benieuwd hoe leraren in scholen werken rond burgerschap en herinneringseducatie? Hoe je hiermee aan de slag kunt gaan? Ben je op zoek naar partners buiten de school die je hierbij kunnen helpen? Krijg je graag zicht op wat er bestaat ter ondersteuning van jullie werking op school? Wil je inzicht krijgen op basis van onderzoeken waarom burgerschap en herinneringseducatie van belang zijn? Dan bent u van harte uitgenodigd op de gratis studiedag ‘Burgerschapsvorming en herinneringseducatie’ op maandag 22 oktober 2018 in het BELvue Museum. De studiedag is een initiatief van het Fonds Aurore Ruyffelaere - beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Lees meer...<<  1   2     >>

Deze website gebruikt enkel strikt noodzakelijke en functionele cookies. Meer info.