• Projectoproep

  Ontvang tot 700 euro financiële steun per school  Lees meer
›› Home ›› Nieuws

Studiedag Burgerschapsvorming en herinneringseducatie

22 oktober 2018

Ben je benieuwd hoe leraren in scholen werken rond burgerschap en herinneringseducatie? Hoe je hiermee aan de slag kunt gaan? Ben je op zoek naar partners buiten de school die je hierbij kunnen helpen? Krijg je graag zicht op wat er bestaat ter ondersteuning van jullie werking op school? Wil je inzicht krijgen op basis van onderzoeken waarom burgerschap en herinneringseducatie van belang zijn? Dan bent u van harte uitgenodigd op de gratis studiedag ‘Burgerschapsvorming en herinneringseducatie’ op maandag 22 oktober 2018 in het BELvue Museum. De studiedag is een initiatief van het Fonds Aurore Ruyffelaere - beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Deze studiedag is volledig gratis!

Ben je benieuwd hoe leraren in scholen werken rond burgerschap en herinneringseducatie? Hoe je hiermee aan de slag kunt gaan? Ben je op zoek naar partners buiten de school die je hierbij kunnen helpen? Krijg je graag zicht op wat er bestaat ter ondersteuning van jullie werking op school? Wil je inzicht krijgen op basis van onderzoeken waarom burgerschap en herinneringseducatie van belang zijn? Verschillende activiteiten en toonaangevende sprekers zullen je die dag laten kennismaken met hun werking rond burgerschap en herinneringseducatie op de school of ter ondersteuning van de scholen. 

Deze studiedag stelt voor deelnemers volgende resultaten voorop:

 • Geïnspireerd worden door leerkrachten die rond burgerschap en herinneringseducatie werken
 • Netwerken met andere scholen die rond burgerschap en herinneringseducatie werken
 • Train-the-trainer-sessies: hoe zet ik projecten op rond burgerschap en herinneringseducatie? (aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden)
 • Welk inzichten nemen we mee vanuit (internationaal) onderzoek? Waarom werken we rond burgerschap en herinneringseducatie en waar krijgt deze werking een plaats binnen ons onderwijs?


Voor wie:

 • Directies, inspectie en pedagogisch begeleiders
 • Leraren basisonderwijs 3de graad en secundair onderwijs ASO/TSO/KSO/(D)BSO/BUSO (PAV, geschiedenis, Nederlands, LBV, andere geïnteresseerden)
 • Leraren OKAN, tweedekansonderwijs, CVO’s
 • Lerarenopleiders
 • Alle onderwijsprofessionals en geïnteresseerden die willen proeven van professionele en wetenschappelijk onderbouwde burgerschaps- en herinneringseducatie toegepast in de dagelijkse lespraktijk


Programma

 • 9u-9u20 Ontvangst
 • 9u20-9u40 Opening studiedag - dagvoorzitter Isabelle Janssens, pedagogisch adviseur en schoolontwikkelaar PBD GO! en voorzitter van het Fonds Aurore Ruyffelaere
 • 9u40-10u Herinneringseducatie en onderwijs - Ann Dejaeghere, departement onderwijs en vorming, dienst horizontaal beleid
  Herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Ze kleuren het publieke bewustzijn en dwingen ons tot nadenken: welke plaats geven we aan collectieve herinneringen? Kunnen we eruit leren? En hoe geven we herinneringen door aan de volgende generatie? ‘Vroeger gaat niet over’ geeft een antwoord op deze en meer vragen.
 • 10u-11u Ronde 1/2/3 TED-talks/speeddating schoolprojecten Fonds Aurore
 • 11u-11u30 Community building voor scholen – Nik Lippens, Give a day
  Give a day verbindt burgers, scholen, non-profits, gemeentes en bedrijven en geeft hen tools én de goesting om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan via vrijwillige inzet. Burgerschapsparticipatie staat centraal, samen werken aan herinneringseducatie kan hierin een opstap zijn.
 • 11u30-12u Omgaan met controverse en polarisatie in de klas - Maarten Van Alstein, Vredesinstituut Vlaams Parlement
  Discussies over politiek en samenleving raken vandaag snel verhit. Tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat is ook zo in de klas en op school. Leraren en directies worden voor stevige uitdagingen geplaatst. Hoe reageren op heftige of hatelijke uitspraken? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe polarisatie ontmijnen? Hoe gesprekken over controversiële onderwerpen vorm geven zonder dat de klas opvliegt?
 • 12u-13u Lunch en vrij bezoek aan museum BELvue
 • 13u-13u30 Burgerschap en onderzoek - Jeroen Backs, departement onderwijs en vorming, dienst strategische beleidsondersteuning
  Wat leren we uit (internationaal) onderzoek rond burgerschap, herinneringseducatie en onderwijs? Wat is het belang van de transversale eindtermen rond burgerschap binnen ons onderwijs?
 • 13u30-14u40 Ronde 4/5/6 TED-talks/speeddating schoolprojecten Fonds Aurore
 • 14u40-15u Beschouwing van de dag en uitreiking fondsen door Fonds Aurore
 • 15u-16u Leerbeurs en vrijblijvend bezoek aan BELvue museum


We verwachten ongeveer 120 deelnemers: leidinggevenden, middenkader, leraren. Vooral uit secundair onderwijs maar ook uit basisonderwijs en volwassenenonderwijs. Daarnaast komt een groep van schoolbegeleiders, inspectieleden en leden departement onderwijs geregeld langs op onze studiedagen.

Lunch wordt aangeboden door het Fonds. Didactisch materiaal: ter plaatse te koop


Inschrijven via mail

Ann De Mol, Fonds Aurore Ruyffelaere, demol.a@kbs-frb.be (met vermelding van naam en school, onderwijsvorm en graad)

Deze website gebruikt enkel strikt noodzakelijke en functionele cookies. Meer info.