• Projectoproep

    Ontvang tot 700 euro financiële steun per school    Lees meer
›› Home ›› Nieuws

38 scholen krijgen steun voor projecten herinneringseducatie

25 januari 2018

Fonds Aurore Ruyffelaere: voor actief engagement tegen extreem nationalisme, racisme en discriminatie.

38 scholen uit Oost- en West-Vlaanderen ontvangen steun voor hun projecten van herinneringseducatie van het Fonds Aurore Ruyffelaere. Daarnaast draagt het Fonds in ruime mate de kosten van een studiereis naar Auschwitz voor zeven duo’s van een leerkracht en een directielid. Alle geselecteerde projecten en andere geïnteresseerden verzamelen maandag 29 januari voor een studiedag ‘Actief Burgerschap & Maatschappelijke Betrokkenheid’.

Jongeren bewust maken van de gevaren van extreem nationalisme, discriminatie en racisme, dat is het doel van herinneringseducatie: leerlingen meer inzicht geven in de mechanismen die leidden tot schendingen van de mensenrechten, om lessen te blijven trekken voor het heden. Een bezoek aan een van de bekende memorialen of musea, een deelname aan de Walk to Remember bij Ieper in mei, het uitwerken van een voorleeswandeling of tentoonstelling… met een gamma aan projecten maken scholen de geschiedenis tastbaarder en stimuleren ze hun leerlingen tot kritisch nadenken.

Het Fonds Aurore Ruyffelaere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten van scholen uit Oost- en West-Vlaanderen die zulke projecten opzetten voor hun klassen van het vijfde of zesde leerjaar basisonderwijs of voor het secundair onderwijs van BSO en/of BuSO. Een actieve rol voor de leerlingen is een must, net als een samenwerking met een van volgende organisaties: vzw Auschwitz in Gedachtenis, Kazerne Dossin, In Flanders Fields Museum, Fort van Breendonk en/of BELvue museum. De steun – tot 500 euro per school – kan worden gebruikt voor vervoerskosten, toegangstickets, gids, workshops en educatief materiaal.

Klik hier voor de lijst van alle scholen, hun projecten en contactgegevens.


Studiereis

Daarnaast neemt het Fonds Aurore Ruyffelaere een groot deel van de kosten op zich van een studiereis naar Auschwitz, voor zeven duo’s van een leerkracht en een directielid. Een strikte voorwaarde is dat het gaat om scholen die volgend schooljaar een gelijkaardige reis ondernemen met hun leerlingen uit BSO en/of BuSO. De vijfdaagse studiereis omvat omkaderde en geleide bezoeken aan kampsites, debatten met overlevenden, filmvoorstellingen,… en vindt plaats begin april.


Studiedag

Voor alle geselecteerden, maar ook voor andere geïnteresseerden, is er op maandag 29 januari een studiedag in Brussel, in het BELvue museum, van 9 tot 17 uur. Mevrouw Isabelle Janssens, pedagogisch adviseur van het GO! en voorzitster van het Fonds Aurore Ruyffelaere zal er het Fonds voorstellen. Daarnaast zijn er lezingen van partners als Kazerne Dossin en vzw Auschwitz, en onder meer over het project ‘Van mens tot nummer. Gestolen jeugd’ (registratie van de laatste getuigenissen), over School zonder Racisme, mediawijsheid,… Deelnemers kunnen deelnemen aan een geleid bezoek aan het BELvue museum of het vrij bezoeken.

Er resten nog enkele vrije plaatsen. De studiedag richt zich vooral tot leerkrachten uit het secundair onderwijs, plus de derde graad van het basisonderwijs, maar iedereen is welkom. Wie geen steun ontvangt van het Fonds, draagt 35 euro bij in de kosten.


Over het Fonds Aurore Ruyffelaere

Het Fonds werd opgericht om het leven en werk van Aurore Ruyffelaere in herinnering te houden. Aurore was als leerkracht geschiedenis erg begaan met herinneringseducatie.


Het Fonds Aurore Ruyffelaere heeft als doelstelling herinneringseducatie op de agenda te plaatsen en projecten over dit thema te ondersteunen. Het inzicht is belangrijk, maar vooral ook een actief engagement tegen alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie. Daarbij vormen de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederschap een moreel kompas.

Deze website gebruikt enkel strikt noodzakelijke en functionele cookies. Meer info.