• Projectoproep

  Ontvang tot 700 euro financiële steun per school  Lees meer

Ontstaan en doelstellingen

Ontstaan

Aurore Ruyffelaere was een levenslustige jonge vrouw, die enerzijds als mens en anderzijds als leerkracht geschiedenis aan het Erasmus Atheneum in Deinze zeer bewust en actief bezig was met herinneringseducatie.

Op 27 julli 2013 kwam zij op brutale wijze om het leven, toen zij op weg naar huis na een avondje Gentse Feesten het slachtoffer werd van roofmoord. Na haar overlijden werd het Fonds Aurore Ruyffelaere in het leven geroepen met als doel haar idealen verder te zetten, namelijk haar leven en werk als leerkracht geschiedenis in herinnering te houden.


Doelstellingen

Het Fonds heeft als doelstelling herinneringseducatie onder de aandacht te brengen ter bestrijding van alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en ter bevordering van de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Het Fonds zal meer bepaald initiatieven van algemeen belang ondersteunen die volgende doelstellingen nastreven:

 • Het stimuleren van voorlichting en educatie van scholieren uit het secundair onderwijs en in het bijzonder uit het beroepssecundair onderwijs over de nefaste gevolgen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie.
   
 • Het begeleiden van scholieren uit het secundair onderwijs en in het bijzonder uit het beroepssecundair onderwijs naar de volgende musea in ons land: In Flanders Fields in Ieper, het Fort van Breendonk, de Kazerne Dossin (over Holocaust en mensenrechten) in Mechelen.
 • Het begeleiden van scholieren uit het secundair onderwijs en in het bijzonder het beroepssecundair onderwijs naar het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen en naar het Huis van Anne Frank in Amsterdam.

 • Het samenwerken met externe onderzoekspartners rond bovenvermelde missie. Het invoeren van lessen geschiedenis rond herinneringseducatie in het algemeen, technisch en beroepsonderwijs in Vlaanderen.

 • Het opnemen van herinneringseducatie rond de Holocaust in de eindtermen van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen.

 • Het stimuleren van jongeren tot actief burgerschap, namelijk burgers die zich verantwoordelijk voelen voor en actief betrokken zijn bij de samenleving waarin ze leven. Dit vormt een verdedigingswal tegen vooroordeel, uitsluiting en extremisme en draagt bij aan een sterkere democratie.

In overeenstemming met de werkmethodes van de Stichting zal het Fonds meer in het bijzonder initiatieven ondersteunen die multipliceerbaar zijn en blijk geven van zin voor sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie.

Deze website gebruikt enkel strikt noodzakelijke en functionele cookies. Meer info.