• Projectoproep

  Ontvang tot 500 euro financiële steun per school  Lees meer
›› Home ›› Projectoproep

Projectoproep

Op 28 augustus 2018 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar alle secundaire scholen uit Oost- en West-Vlaanderen van alle onderwijsnetten om een educatief project in te dienen dat kadert binnen de doelstellingen van het fonds Aurore Ruyffelaere. Het project richt zich voor het secundair onderwijs tot klassen van BSO (B-stroom, 2de en/of 3de graad BSO) en/of BuSO en voor het basisonderwijs tot het 5e en 6e leerjaar, alsook OKAN klassen.

Voor meer informatie en/of voor het indienen van een kandidaatsdossier, verwijzen wij graag naar de website van de Koning Boudewijnstichting.


Waarover gaat het?

Het Fonds werd opgericht om het leven en werk van Aurore Ruyffelaere in herinnering te houden. Aurore was als leerkracht geschiedenis erg begaan met herinneringseducatie.

Het Fonds Aurore Ruyffelaere heeft als doelstelling herinneringseducatie op de agenda te plaatsen en projecten over dit thema te ondersteunen. Het inzicht is belangrijk maar vooral ook een actief engagement tegen alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie. Daarbij vormen de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederschap een moreel kompas.


Doelstellingen

Projecten ondersteunen die jongeren handvaten aanreiken om zich actief te engageren tegen extreem nationalisme, discriminatie en racisme en ervoor zorgen dat ze dichterbij deze thema’s komen.

Het project wil ervoor zorgen dat jongeren aandacht schenken aan en stilstaan bij de thema's.


Voor wie?

De indiener van het project is een basis- of secundaire school uit Oost- of West-Vlaanderen van om het even welk onderwijsnet. Het project richt zich voor het secundair onderwijs tot klassen van BSO (B-stroom, 2de en/of 3de graad BSO) en/of BuSO en voor het basisonderwijs tot het 5e en 6e leerjaar, alsook OKAN klassen.


Timing

Start: 28/08/2018
Indienen t.e.m. 20/11/2018
Beslissing jury: midden december 2018
Communicatie geselecteerde projecten: vóór de kerstvakantie 2018-2019


Ontvankelijkheids- en selectiecriteria

Om in aanmerking te komen moeten de ingediende dossiers aan de volgende ontvankelijkheidscriteria beantwoorden:


1. Het kandidaatsdossier moet online ingevuld worden.


2. Het project

 • Moet betrekking hebben op de doelstellingen van het Fonds.
 • Bevindt zich in de startfase, in een vervolg van een reeds gestart VOET- of PAV- project ( secundair onderwijs) of het vervolg van een eerder project.
 • Moet uitgevoerd worden tussen 01/01/2019 en 30/06/2019.


3. De jury zal rekening houden met de volgende selectiecriteria:

 • Het project moet jongeren duidelijk bewust maken van de gevaren van extreem nationalisme, discriminatie en/of racisme.
   
 • Het project neemt de eindtermen als kader.
   
 • Het project is geïntegreerd en bevordert zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren bij de doelgroep 3de graad en zelfstandig werken bij leerlingen 2de graad.
   
 • Het project baseert zich op de Toetssteen voor Herinneringseducatie van de Vlaamse Overheid.
   
 • Het project integreert de 3 cruciale pijlers: kennis en inzicht als opstap, empathie en betrokkenheid en reflectie en actie. Naar deze 3 pijlers moet voldoende aandacht gaan. Het is de bedoeling dat na reflectie leerlingen in actie gaan ( bvb. actie voor een goed doel, muziekfestival samen met OKAN-leerlingen, interviews over mensenrechten...)
 • De meerwaarde van het project voor deze doelgroep-leerlingen en de mogelijke impact van het project:

  Het project legt duidelijk uit wat de meerwaarde is van de steun en waarvoor de steun zal worden gebruikt in het realiseren van dit project.

  Het project geeft duidelijk aan hoe de resultaten kunnen gemeten worden – kwantitatief en kwalitatief.
   
 • Het duurzame karakter van dit project. Het project is geen éénmalige activiteit, maar tracht een blijvende werking op te starten.
   
 • De betrokkenheid van de doelgroep bij het project: De doelgroep levert een actieve bijdrage bij het project.
   
 • Voorbeeldwaarde: Het is een extra troef als het project een voorbeeldwaarde heeft en elders tot inspiratie kan dienen of kan gereproduceerd worden.


4. Samenwerking met partners

Het project werkt samen met minstens één van volgende organisaties:

 • vzw Auschwitz in Gedachtenis (Stichting Auschwitz)
 • vzw Kazerne Dossin, Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten
 • In Flanders Fields Museum
 • Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
 • BELvue museum


Advies?

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie staat ter beschikking voor advies en inspiratie rond aanpak van herinneringseducatie. (contact: herinneringseducatie@telenet.be)


Financiële steun

Een project kan maximum 500 euro steun krijgen per school. Er kan slechts één project per school per oproep ingediend worden. Een school kan maximum drie maal een project indienen.

De steun dekt de uitgaven die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project (vervoersonkosten, toegangstickets, gids, workshops, educatief materiaal), geen loonkosten en/of communicatiedragers.

Het project mag niet op een andere manier of via een ander kanaal al gesteund worden.


Contact

 • Voor algemene info: 02 500 45 55 (contactcentrum)
 • Voor specifieke vragen: 02 549 02 64 (Ann De Mol)

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.